Жыраулар туралы презентация

Файл найден на NoName Club

Файл найден на FilePortal

Файл найден на Loading

Файл найден на FileBit

Картинки по запросу Жыраулар туралы презентация


Жыраулар туралы презентация Жыраулар туралы презентация Жыраулар туралы презентация Жыраулар туралы презентация Жыраулар туралы презентация

Видео Жыраулар туралы презентация


Презентация на тему: "Ашы сабатар, жыраулар поэзиясы, жыраулар поэзиясы."

Сабаты кіріспесі ретінде Атамберді жырауды бір шума леін малім мнерлеп оиды. Йымдастыру кезеі 1 минут, сынып оушылары ш топа блініп отырады. Оушылара белгілі термеші Бекболат Тілеуханны орындауындаы Атамбердіні «Клдір - клдір кісінетіп» термесі тыдатылады. І топ Атамберді жырларындаы аайынны татулыы туралы жне «Клдір - клдір кісінетіп» толауындаы кнерген сздерге тоталу. Хана кім аылшы болан Жырау деген атау андай сзден шыан андай жырауларды білесі Жыраулар поэзиясыны таырыптарын атадар. Осы блімде аза халыны басынан кешкен оиалары мен тарихы баяндалады. Атамбердіні мір жолы, айастары кесте бойынша) тсіндіріледі. XV асырларда Асан айы, Казтуан жыраулары болан.


Презентация, жыраулар поэзиясы (10 сынып)

Слайд 8дебиет теориясы «Жыр» - ( кне тркі тілінде «иыр деген сзінен шыан. Асан айы Желмаясын мініп, ке байта аза жерін тгел аралаан. «Тйе мойнын тз кесер». Ш топ з топтарына берілген «Семантикалы карталармен» жмыс жасайды. Слайд 23 беттен трады. Зіе дейінгін і рметтесе, зінен кейінгілер сені рметтейді» деп Бар жырау айтандай, ата-ананы, же-атаны сыйладар, лкендерді рметтеп, кішіге амор болыдар! Атамберді шыармашылыын оып келу. Жыраулар мірі, соны ішінде Атамберді жырау туралы ш топ «Топты эссе» жазады. Тсініктеме : Толау дегеніміз аза дебиетінде аындар шыармашылыында, сіресе жыраулар поэзиясында жиі орын алан жанр. Аынны толауларыны мірлік маызына, тілдік ерекшеліктеріне тоталу.